THANKO 進化版雙層煮食盒【原裝行貨】


售價:
特價$588.00 原價$699.00

詳細介紹

THANKO進化版雙層煮食盒

擁有咗Thanko煮食盒之後,煮飯呢就一啲都唔難嘅,就連屋企十指不沾陽春水嘅屋企人,都可以成功煮到餐好食嘅晚飯

產品功能

  • 最快15分鐘煮好飯
  • 雙層設計 煮飯加煮餸一機過
  • 多玩法煮食創意 連煮餃子都冇問題
  • 健康煮食 同叮叮食物講byebye
  • 細細部易收納 小家庭必備好物
  • 設有防水膠塞 清洗輕鬆
  • 符合安全標準嘅香港三腳插頭

產品規格

  • 產品大小: 240mm x 100mm x 113mm
  • 產品重量: 877g

-

原裝行貨
1年代理保養
7日內有壞包換購物保障 (不包括人為損壞並須要保留完整包裝)

You may also like

Recently viewed