Nite Ize Z-Series™ Dual Carabiner 不鏽鋼鋁扣(#1/#2/#3)


樣式: ZS1-11-2R6
售價:
特價$68.00 原價$98.00

詳細介紹

貨品編號
  • Nite Ize Z-Series™

物料

  • 不鏽鋼
尺寸
  • #1: 15.5mm x 40.5mm x 6.5mm
  • #2: 18mm x 50mm x 6.5mm
  • #3: 24.5mm x 68.5mm x 7mm
產品特色
  • 易於固定及移除
  • 優質不鏽鋼結構
  • 固定不鏽鋼絲閘門
  • 通用設計幾乎可以容納任何鑰匙,配件或鑰匙扣

 

You may also like

Recently viewed