Kodak M35 Film Camera 可重用式菲林相機【平行進口】


顏色: 紅色
售價:
特價$159.00 原價$295.00

詳細介紹

 • 底片規格:135 底片 (24mm X 36mm) ISO 200 / 400
 • 光學鏡頭:31mm,F = 10,1 element
 • 拍攝有效距離:免對焦,1米 — 無限遠
 • 快門速度:1 / 120s
 • 捲片:手動捲片
 • 取景器:取景率 = 70%
 • 電池:1 AAA — 鹼性電池
 • 尺寸:11.4cm (長) X 3.5cm (寬) X 6.3cm (高)
 • 重量:100g (不含電池)
 • 材質: ABS
 • 此相機不含底片與電池,底片與電池需另外購買

 

You may also like

Recently viewed